Kontaktujte nás

Kontakt

Kontrakt JMV, s.r.o.
Krivá 18
040 01 Košice
Slovensko

0905 407 744 – čistenie žúmp a septikov, preprava a likvidácia odpadu (aj nebezpečného), čistenie nádrží, lapačov tukov a ORL, odčerpávanie vody

0905 407 745  – krtkovanie, čistenie kanaliziácií a odpadu, monitoring, opravy kanalizácií a potrubí

055 / 677 17 19 – administratíva

office@kontrakt.sk